Keratokonus

För dig med keratokonus eller annan oregelbunden yta på hornhinnan, som inte går att korrigera bra med glasögon, erbjuder vi många olika typer av specialdesignade, formstabila corneala kontaktlinser.

Vad är keratokonus?

Keratokonus är en sjukdom som drabbar ögats hornhinna. I de flesta fall debuterar den i tonåren men det kan dröja innan man förstår att det är just detta man har drabbats av.

Hornhinnan tunnas ut och antar en “spetsig” form, “konen” sitter i regel centralt nedåt och påverkar ögats optik negativt.

Vid keratokonus är det nästan alltid stabila kontaktlinser som gäller. Vi har både små corneala formfasta linser och större sclerala linser med god komfort och mjuka speciallinser. En mjuk kontaktlins kopierar ögats form, vilket i de flesta fall inte hjälper så bra.

En keratokonuspatient kan få upp en synskärpa med hjälp av glasögon men det säger inte mycket om synens kvalitet. De får ofta dubbla bilder eller ser “svansar”. Dessa bilder åtgärdas rejält med hjälp av kontaktlinser om än inte alltid till 100%.

Undersökning

En topograf är en maskin som optikern har stor hjälp av vid tillpassning av linser till en keratokonuspatient eller vid uppmätning av hög astigmatism. Den skannar av hornhinnan och ger en bild där olika färger visar på krökningen så att ojämnheter syns.

På en hornhinna som har en stor krökning kommer bilden visa röda fält och det ger en indikation på att kan vara keratokonus det rör sig om.

Detta är INTE tillräckligt för att ställa en diagnos på. En keratokonusdiagnos måste fastställas av ögonläkare och innefattar många fler kriterier än en ojämn hornhinna att uppfylla.

Vid misstanke om Keratokonus är du välkommen att höra av dig för konsultation eller tillpassning.

Glasögonbidrag

Visste du att du kan få bidrag för dina glasögon eller kontaktlinser?