Stabila linser

Hårda linser,  stabila linser eller formfasta corneala linser.

Olika typer av linser

Hårda linser, stabila linser eller formfasta corneala linser är alla namn på samma sak och innebär i huvudsak att linserna inte är tillverkade i samma material som de vanliga mjuka linserna. Denna typ av lins är istället hård och i regel gjord av syregenomsläpplig plast eller i glas. De har goda möjligheter att korrigera höga astigmatiska synfel och ge riktigt bra synkvalitet, vilket inte alltid går med en mjuk kontaktlins. De kan tillpassas “manuellt” eller med hjälp av en topograf som mäter av hornhinnans kurvighet och där linsen sedan tillverkas som ett “tumavtryck” för bästa sits och visus.

De flesta av linserna i Rose K2 familjen är formfasta corneala linser och används vid korrigering av keratokonus. Rose K2 har även en semi scleral lins (Rose K2 XL) och en mjuk kontaktlins (Rose K2 soft)

En Semiscleral lins är utvecklad för alla corneor, regelbundna, ojämna eller känsliga. Den är ofta ett bra alternativ till formfasta corneala linser. Linsen tillpassas med en avvägning mellan cornea och sclera. Den ligger alltså an både på hornhinnan och ögonvitan.

Komforten är hög och linsen ger oftast mycket hög synkvalitet.

Sclerala & Mini Sclerala linser är speciellt utformade för oregelbundna hornhinnor. När hornhinnan är ojämn, konformad eller skadad ger traditionella kontaktlinser och glasögon oftast inte den nödvändiga synskärpan. En scleral kontaktlins är större än en vanlig kontaktlins. Den tillpassas för att ligga an mot sclera (ögonvitan) och nuddar därför inte hornhinnan. Detta sparar och skyddar hornhinnan och ger mycket hög komfort.
Dessa linser fylls alltid med saltlösning, företrädesvis helt utan konserveringsmedel.
Används ofta för keratokonus, transplantat, postop och är även utmärkta på patienter med torra ögon i olika stadier, dels som skydd och som hjälp om man har lite eller rent av ingen tårvätska som vid Sjögrens syndrom.

Det finns även mjuka linser med specialegenskaper. Bland annat topografitillpassade mjuka linser. Dessa används för stora synfel, hög eller svårtillpassad astigmatism. Det finns också linser som hjälper till att hejda utvecklingen av närsynthet (myopi) tex MiSight.

Hybridlinser är speciallinser där man har en formfast (hård) corneal del och en mjuk ytterdel. Komforten blir hög och synskärpan bra. Används främst vid keratokonus och oregelbunden hornhinna.